Chúa nhật 15 Thường niên (C): LỀ LUẬT VÀ BÁC ÁI

Tôi tự hỏi: Tại sao là người ngoại đạo mà lại tin là có Chúa ngự trên cao? Đã tin có Chúa ngự trên...

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Sỹ Tử

Sau thánh lễ, anh chị em tinh nguyện viên đã chuẩn bị một bữa cơm thân mật cho các sỹ tử dự thi. Với...