Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 Ngày 15/08/2018- Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Tuần XIX Mùa Thường Niên

0
178

Lời Chúa: Lc 1, 39-56

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Đức Ma-ri-a vội vã đi thăm người chị họ ở thành Ain-Karim, một quãng đường dài mất đến ba bốn ngày đường, một đoạn đường khó khăn vì đi đến vùng núi. Vội vã là một đặc điểm nổi bật trong các nhân vật Kinh thánh khi được nghe loan báo Tin Mừng: các mục đồng vội vã ra đi (đến Bê-lem); Đức Ma-ri-a vội vã lên đường (đến Ain-Karim); hai môn đệ Em-mau vội vã trở lại Giê-ru-sa-lem; bà Ma-ri-a Mác-đa-la vội vã chạy về báo tin cho các tông đồ; hai ông Phê-rô và Gio-an vội vã chạy đến mồ… Tại sao lại vội vã nhỉ? Phải chăng vì Tin Mừng quá lớn tràn ngập tâm hồn làm quả tim họ đập mau hơn, bước chân họ nhanh hơn và phải vội vã, thậm chí phải chạy. Đức Kitô hiện diện nơi họ thúc bách họ phải vội vã loan báo niềm vui và an bình cho người khác.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa thật sự là môn đệ Chúa khi chúng con thờ ơ với công tác loan báo Tin Mừng. Xin giúp chúng con biết noi gương Đức Ma-ri-a, vội vã đem Chúa đến cho người chung quanh. Amen.

Đức Mẹ Lên Trời

Đức Maria, Mẹ của người sống

Suốt chín tháng, Chúa đã ở trong lòng Mẹ; suốt nhiều năm, Ngài đã ở vói Mẹ và vâng phục Mẹ… Bây giờ, ở trong Mẹ và vói Mẹ muôn đời, bằng một cách vượt quá trí hiểu của chúng ta, Ngài cho Mẹ tận hưởng vinh quang mà chỉ các đấng thánh mới thấy được. Phía bên ngoài, Ngài ban cho Mẹ vinh quang nơi thân xác; phía bên trong, Ngài in sâu nơi Mẹ vinh quang của Ngôi Lời… Mẹ là người Trinh nữ duy nhất làm mẹ, được tôn vinh vì đã hạ sinh Con Một Chúa Cha, đã yêu thương ôm chặt Người Con duy nhất ấy trong mọi chi thể của Ngài (Ep 5,30), và Mẹ không hề từ khước khi được gọi là mẹ của tất cả những ai mà Mẹ thấy nơi họ Đức Kitô đã hoặc đang được hình thành.

Cũng giống như Hội thánh mà Mẹ là biểu tượng, Mẹ là mẹ của tất cả những ai tái sinh vào sự sống. Vâng, Mẹ là mẹ của Sự Sống đang làm cho mọi người được sống (Ga 11,25; 5,25 tt). Khi sinh hạ Sự Sống, một cách nào đó, Mẹ cũng đã sinh ra trong một đời sống mói tất cả những ai phải tìm thấy sự sống của riêng mình trong Sự Sống ấy.

 

Facebook Comments