Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (13/04/2018)

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích". Lời Chúa: Ga 6, 1-15   Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (12/04/2018)

"Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài". Lời Chúa: Ga 3, 31-36   Khi ấy, ông Gioan nói để...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (11/04/2018)

"Thiên Chúa Yêu Thế Gian" Lời Chúa:  Ga 3, 16-21 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (10/04/2018)

"Ai tin vào Người thì được sống muôn đời" LỜI CHÚA:  Ga 3, 7b-15 7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (09/04/2018)

"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa". Lời Chúa: Ga 3, 1-8   Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh (8/4/2018)

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến". Lời Chúa: Ga 20, 19-31   Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (7/04/2018)

"Vẫn Không Tin" Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (06/04/2018)

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn". Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển...

Suy Niệm Lời Chúa thứ 5 (05/04/2018)

"Ai tin vào Người thì được sống muôn đời" Lời Chúa: Lc 24, 35-48 "Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (4/04/2018)

"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh". Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất...