Lời Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A (20/09/2020)

"Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng". Bài Ðọc I: Is 55, 6-9 "Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi". Trích...

Lời Chúa Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A (13/9/2020)

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy". Bài Ðọc I: Hc 27, 33 - 28, 9 "Hãy tha thứ...

Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A (6/9/2020)

"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em" Bài Ðọc I: Ed 33, 7-9 "Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian...

Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A (30/8/2020)

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy" Bài Ðọc I: Gr 20, 7-9 "Lời Chúa...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A (23/8/2020)

"Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì...

Lời Chúa Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm A (16/8/2020)

"Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy" BÀI ĐỌC I: Is 56, 1. 6-7 “Ta sẽ dẫn con cái Ta...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A (9/8/2020)

Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Lời Chúa: Mt 14,...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A (2/8/2020)

“Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14) Bài Ðọc I:...

SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A (19/7/2020)

"Hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi" Lời Chúa: Mt 13,...

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A (12/7/2020)

“Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa”. BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11 “Chúng làm cho đất phì nhiêu”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán:...