Chúa Nhật tuần 14 Thường niên B (04/07/2021)

Lời Chúa: Mc 6, 1-6 Hồi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sabat, Người bắt...

Chúa Nhật Tuần 13 Thường niên B (27/06/2021)

Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người....

Chúa Nhật 11 Thường niên B (13/06/2021)

Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một...

Thứ Sáu – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (11/06/2021)

Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà...

Chúa Nhật – Lễ Chúa Ba Ngôi (30/05/2021)

Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến....

Chúa Nhật – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (23/05/2021)

Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các...

Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm B (09/05/2021)

Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu...

Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm B (02/05/2021)

Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng...

Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm B (18/04/2021)

" Anh em là chứng nhân" Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn...

Chúa Nhật về Lòng Thương xót của Thiên Chúa (11/04/2021)

"Phúc thay những người không thấy mà tin!” Lời Chúa: Ga 20, 19-31 Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều...