Chúa Nhật 27 TN năm B – Lễ Đức Mẹ Mân Côi (03/10/2021)

Lời Chúa: Mc 10, 2-12 Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị...

Chúa Nhật Tuần 26 Thường niên B (26/09/2021)

Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48 Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ...

Chúa Nhật Tuần 25 Thường niên B (19/09/2021)

Lời Chúa: Mc 9, 30-37   Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không...

Chúa Nhật Tuần 24 Thường niên năm B (12/09/2021)

Lời Chúa: Mc 8, 27-35 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường,...

Chúa Nhật Tuần 23 Thường Niên B (05/09/2021)

Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem...

Chúa Nhật Tuần 22 Thường Niên B (29/08/2021)

Lời Chúa: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và...

Chúa Nhật 21 Thường Niên B (22/08/2021)

Lời Chúa: Ga 6, 54a.60-69 Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, nhiều môn...

Chúa Nhật 20 TN Năm B: Lễ Đức Mẹ lên trời (15/08/2021)

Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào...

Chúa Nhật 19 Thường niên B (08/08/2021)

Lời Chúa: Ga 6, 41-51 Khi ấy, người Do Thái xầm xì phản đối, bởi vì Ðức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời...

Chúa nhật 16 Thường niên B (18/07/2021)

Lời Chúa: Mc 6, 30-34   Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, các Tông đồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại...