Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B (21/03/2021)

"Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha”. Lời Chúa: Ga 12, 20-33 Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng...

Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B (14/03/2021)

"Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng." Lời Chúa: Ga 3, 14-21 Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng...

Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B (07/03/2021)

''Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân'' Lời Chúa: Ga 2, 13-25 Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê...

Lời Chúa Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A (04/10/2020)

"Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho" Bài Ðọc I: Is 5, 1-7 "Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel". Trích sách Tiên...

Lời Chúa Chúa Nhật 26 Thường Niêm Năm A (27/09/2020)

"Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái...

Lời Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A (20/09/2020)

"Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng". Bài Ðọc I: Is 55, 6-9 "Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi". Trích...

Lời Chúa Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A (13/9/2020)

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy". Bài Ðọc I: Hc 27, 33 - 28, 9 "Hãy tha thứ...

Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A (6/9/2020)

"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em" Bài Ðọc I: Ed 33, 7-9 "Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian...

Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A (30/8/2020)

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy" Bài Ðọc I: Gr 20, 7-9 "Lời Chúa...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A (23/8/2020)

"Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì...