Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A (12/10/2020)

 "Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna" Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi đám đông tụ họp đông đảo,...

Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A (10/10/2020)

"Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa" Lời Chúa: Lc 11, 27-28 Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông...

Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A (09/10/2020)

"Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa đã đến giữa các ông" Lời Chúa: Lc 11,...

Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A (08/10/2020)

"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho" Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy,...

Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A (07/10/2020)

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét...

Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A (06/10/2020)

"Maria đã chọn phần tốt hơn và sẽ không bị lấy đi" Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài...

Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A (5/10/2020)

“Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” Lời Chúa: Lc 10, 25-37 Khi ấy, có người thông luật kia đứng lên hỏi Ðức Giêsu...

Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A (03/10/2020)

"Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời" Lời...

Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A (02/10/2020)

"Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên...

Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A (01/10/2020)

"Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" Lời Chúa:...