Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (12/04/2018)

"Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài". Lời Chúa: Ga 3, 31-36   Khi ấy, ông Gioan nói để...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (11/04/2018)

"Thiên Chúa Yêu Thế Gian" Lời Chúa:  Ga 3, 16-21 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (10/04/2018)

"Ai tin vào Người thì được sống muôn đời" LỜI CHÚA:  Ga 3, 7b-15 7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (09/04/2018)

"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa". Lời Chúa: Ga 3, 1-8   Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (7/04/2018)

"Vẫn Không Tin" Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (06/04/2018)

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn". Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển...

Suy Niệm Lời Chúa thứ 5 (05/04/2018)

"Ai tin vào Người thì được sống muôn đời" Lời Chúa: Lc 24, 35-48 "Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (4/04/2018)

"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh". Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (03/04/2018)

"Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy".  Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 Tuần Thánh (31/03/2018)

"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng". Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất...