Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A...

"Tôi đã thấy Chúa" Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (06/04/2018)

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn". Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 Tuần Thánh (30/03/2018)

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn". Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (12/04/2018)

"Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài". Lời Chúa: Ga 3, 31-36   Khi ấy, ông Gioan nói để...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (09/04/2018)

"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa". Lời Chúa: Ga 3, 1-8   Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (13/04/2018)

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích". Lời Chúa: Ga 6, 1-15   Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên...

Học bạ của Chúa Giêsu

Người gửi: Trường Simêôn tại Nazaret Ngưòi nhận: Ông Bà Giuse và Maria David Nội dung: Học bạ của Giêsu - Toán học: Hầu như chẳng làm...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A...

"Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ" Lời Chúa: Mt 13, 36-43 Khi ấy, các môn đệ lại...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm...

" Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo".   Lời Chúa : Mt 10, 34-11,1 Đức Giê su nói: “Anh em...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A...

"Nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ" Lời Chúa: Mt 12,38-42 Khi ấy, có mấy kinh...