Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A...

"Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không" Lời Chúa: Mt 13, 10-17 Khi ấy, các...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A...

"Tôi đã thấy Chúa" Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A...

"Nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ" Lời Chúa: Mt 12,38-42 Khi ấy, có mấy kinh...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên Năm A (18/7/2020)

"Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai" Lời Chúa: Mt 12, 14-21 Khi ấy, nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách giết...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A...

"Con Người làm chủ ngày sabát" Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A...

"Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường" Lời Chúa: Mt...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A...

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết...

Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A (14/7/2020)

“Đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xiđôn và đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi”. Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Khi...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm...

" Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo".   Lời Chúa : Mt 10, 34-11,1 Đức Giê su nói: “Anh em...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên Năm A (11/7/2020)

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”   Lời Chúa:  Mt 10,24-33 Trò không hơn thầy, tớ không...