Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A...

    "Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em" Lời Chúa: Mt 10,16-23 Khi ấy, Đức Giêsu...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A...

"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Lời Chúa : Mt 10, 7-15 “Dọc đường hãy giao giảng rằng: Nước Trời...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (14/04/2018)

"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển". Ga 6, 16-21   Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (13/04/2018)

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích". Lời Chúa: Ga 6, 1-15   Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (12/04/2018)

"Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài". Lời Chúa: Ga 3, 31-36   Khi ấy, ông Gioan nói để...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (11/04/2018)

"Thiên Chúa Yêu Thế Gian" Lời Chúa:  Ga 3, 16-21 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (10/04/2018)

"Ai tin vào Người thì được sống muôn đời" LỜI CHÚA:  Ga 3, 7b-15 7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (09/04/2018)

"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa". Lời Chúa: Ga 3, 1-8   Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (7/04/2018)

"Vẫn Không Tin" Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (06/04/2018)

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn". Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển...