Thứ 6 Tuần Thánh (02/04/2021)

Lời Chúa: Ga 18,1 – 19,42 Khi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kítrôn. Ở đó, có một...

Thứ 5 Tuần Thánh (01/04/2021)

"Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em." Lời Chúa: Ga 13, 1-15 Trước lễ Vượt...

Thứ Tư Tuần Thánh (31/03/2021)

"Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy." Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai...

Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay Năm B (22/03/2021)

"Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến núi Ôliu. Vừa...

Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B (21/03/2021)

"Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha”. Lời Chúa: Ga 12, 20-33 Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng...

Lời Chúa Sau Thứ Bảy Mùa Chay Năm B (20/03/2021)

"Ông này là Ðấng Kitô" Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông...

Lời Chúa Thứ 6 Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay B (19/03/2021)

  Lời Chúa: Mt 1, 16.18-21.24a Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Ðức Giêsu cũng gọi là Ðấng Kitô. Như thế, tính...

Lời Chúa Thứ 5 Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay B (18/03/2021)

"Chúa Cha, Ðấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi." Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi...

Lời Chúa Thứ 4 Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay B (17/03/2021)

Lời Chúa: Ga 5, 17-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy, người...

Lời Chúa Thứ 3 Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay B (16/03/2021)

"Ðừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!" Lời Chúa: Ga 5, 1-16 / Ga 5, 1-3a.5-16 Nhân dịp lễ của người Do Thái, Ðức...