Thông báo về việc xét duyệt học bổng của nhóm bảo trợ sinh viên Công giáo

0
383
THÔNG BÁO
 CỦA NHÓM BẢO TRỢ SINH VIÊN CÔNG GIÁO MIỀN BẮC


DOWLOAD MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TẠI ĐÂY

 


Các bạn sinh viên thân mến !
Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện nâng cao tri thức nơi các bạn sinh viên Công giáo, một nhóm người Công giáo hảo tâm đã thành lập Nhóm Bảo trợ Sinh viên Công giáo, một trong những sứ vụ đó là cấp học bổng cho sinh viên. 
Nhóm mong muốn các Sinh viên nhận sự giúp đỡ sẽ hiểu đây là cánh tay nối dài đến với các em để các em có thêm điều kiện đến với người khác nhiều hơn.
1. Đối tượng được cấp học bổng:
Các sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn, nhưng có tinh thần vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc trong các hội đoàn Hội thánh Công giáo.
2. Điều kiện để được cấp học bổng.
–. Sinh viên nghèo hiện đang học tại các trường đại học ở miền Bắc Việt Nam (những trường hợp ngoài miền Bắc được coi là trường hợp đặc biệt). Không cấp Học bổng cho Sinh viên đang học năm cuối.
— Điểm trung bình với ngành Kỹ thuật, Y, Dược từ 7, 00 trở lên. Đối với các ngành khác từ điểm 7, 50 trở lên. Nếu là sinh viên năm thứ nhất lấy điểm đậu vào đại học từ 25, 00 điểm trở lên.
— Trong thời gian học phải tham gia sinh hoạt thường xuyên trong các hội, đoàn thể của Hội thánh Công giáo (như tổ chức của sinh viên…) làm thiện nguyện như: thăm người già cả neo đơn, nghèo khó; trẻ em nghèo, khuyết tật, nạn nhân HIV – AIDS, bệnh nhân phong và các nạn nhân khác hoặc phục vụ nhà thờ, thời gian tối thiểu 10 tiếng trong một học kỳ.
— Sinh viên được cấp học bổng là những sinh viên không nhận được học bổng, trợ cấp của các tổ chức, cá nhân khác ngoài gia đình.
3. Hồ sơ xin học bổng. 
a. Đơn xin cấp học bổng: 
Làm đơn theo mẫu của Nhóm Bảo trợ Sinh viên Công giáo. Trường hợp riêng có thể viết tay nhưng vẫn phải đầy đủ các thông tin theo quy định của Nhóm Bảo trợ sinh viên Công giáo.
Trong đơn cần ghi rõ cam kết hiện không được hưởng bất cứ học bổng hoặc tài trợ nào ngoài gia đình, việc này nếu có thì cần ghi rõ trong đơn và nêu rõ lý do vẫn muốn xin học bổng. Và cam kết trong thời gian học tập phải thực hiện tốt quy đinh làm việc Bác ái, Tông đồ giúp nhà thờ hoặc sinh hoạt trong các hội đoàn của Hội thánh Công giáo tối thiều 10 tiếng trong một học kỳ.
b. Phiếu điểm: 
* Nhận hồ sơ đợt 01:
– Sinh viên năm 1: Điểm đậu vào đại học và điểm học kỳ 1 năm thứ nhất.
– Sinh viên năm 2 trở lên: Điểm học kỳ 2 năm trước và học kỳ 1 năm đang học. 
* Nhận hồ sơ đợt 02: Điểm tổng kết trung bình của cả năm học vừa học xong.
c. Giấy chứng nhận của chính quyền phường, xã hoặc cha xứ nơi gia đình sinh viên cư trú. 
Cần ghi rõ xác nhận là sinh viên có gia cảnh nghèo.
d. Đối với các sinh viên đã từng nhận học bổng trước đó cần nộp thêm giấy xác nhận đã làm việc bác ái tông đồ 10 tiếng một học kỳ trong thời gian nhận học bổng.
4. Học bổng.
– Học bổng chỉ dùng để đóng học phí cho sinh viên.
– Học bổng toàn phần là bốn triệu đồng/ năm.
– Các trường hợp đặc biệt như: Sinh viên giỏi, quá khó khăn, nhiệt tình làm việc thiện, việc tông đồ có thể được xem xét nâng học bổng, trợ cấp sách vở.
– Đối với các trường hợp đặc biệt, tuy không đủ hoàn toàn các điều kiện để cấp học bổng toàn phần cả năm, cũng có thể được xét cấp học bổng bán phần.
– Nếu số lượng đơn đủ tiêu chuẩn nhiều hơn tổng số học bổng có được, thì ưu tiên cho những người nghèo hơn, học giỏi hơn, và nhiệt tình trong hoạt động bác ái, tông đồ
5. Thời gian.
a. Tiếp nhận hồ sơ:
Đợt 1: từ 01 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 2015.
Đợt 2: từ 01 tháng 7 đến 15 tháng 8 năm 2015.
b. Thẩm định và xét duyệt hồ sơ:
Đợt 1: từ 01 tháng 5 đến 30 tháng 5 năm 2015.
Đợt 2: từ 15 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2015.
c. Thời gian cấp học bổng.
Vào  tuần đầu tháng 9 năm 2015.
d. Sau thời gian kiểm tra và xét duyệt, những hồ sơ được cấp học bổng sẽ được thông báo trên các trang thông tin của các Hội đoàn sinh viên Công giáo và trang mạng xã hội Facebook.
6. Thông tin liên hệ.
Mọi hồ sơ xin cấp học bổng của cá nhân và các Hội đoàn xin gửi về:
Phao lô Lương Văn Mãn.
Điện thoại: 0975. 056.149 
Email: manluongvan@yahoo.com.vn
                                                                Hà Nội Ngày 03 tháng 3 năm 2015

                                       

                                           Đại diện Nhóm Bảo trợ Sinh viên Công giáo miền Bắc.
                                                                          Thư ký:
                                                               Phaolô Lương Văn Mãn.
Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here