Video hoạt hình: Cuộc đời Đức Giáo Hoàng Phanxicô

0
482

 Mời các bạn cùng xem….

 

Một số phiên bản bằng ngôn ngữ khác

Spanish – http://www.youtube.com/watch?v=T4pioD…
Slovak- http://www.youtube.com/watch?v=7oCMF4…
German- http://www.youtube.com/watch?v=JS0Y1F…
Korean- http://www.youtube.com/watch?v=lqdQ18…
Croatian- http://www.youtube.com/watch?v=O7RPlF…
Filipino- http://www.youtube.com/watch?v=w8LhrV…
Portuguese- http://www.youtube.com/watch?v=ual8GR…
Italian- http://www.youtube.com/watch?v=XHQjCL…
Tamil- http://www.youtube.com/watch?v=GRjG1q…
Urdu- http://www.youtube.com/watch?v=OyX2TF…
French- http://www.youtube.com/watch?v=Qz6nc0…
Arabic- http://youtu.be/QLw-7kcqX4M
Japonese- http://www.youtube.com/watch?v=eZo2c6…
Polish- http://www.youtube.com/watch?v=z1Ez0_…

Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here